Differentiatie met Klaslokaal & Schoolwerk

Hoe manage ik een klas als alle leerlingen een iPad hebben? Ga je voor groepswerk, 1 op 1 of in duo’s? Door de juiste didactische werkvorm te kiezen, kan je als leerkracht met maximaal effect onderwijs geven.

Om al deze leerlingen aan te spreken op hun niveau, hun talenten, hun zorgen, wordt er van leerkrachten verwacht dat ze differentiëren.

Deze cursus biedt (toekomstige) leerkrachten een schat aan mogelijkheden om efficiënt les te kunnen geven aan hun leerlingen, met de nodige aandacht voor de inzet van iPads als werkvorm of als hulpmiddel bij werkvormen.

Doelen:

iPads inschakelen in verschillende werkvormen

Materialen aanmaken om te differentiëren

iPads inschakelen als werkvorm