Elementen van leiderschap: strategisch plannen

Met de juiste ingrediënten maak je het beste innovatierecept voor je school. Education Strategic Planning (ESP) is een eenvoudig en doeltreffend raamwerk dat het mogelijk maakt inzichtelijk te krijgen wat je doelen zijn, hoe je gewenste situatie eruit komt te zien en hoe je daar op een planmatige manier naartoe kunt werken.

Wie een goed strategisch plan onder zijn gewenste onderwijsinnovatie heeft liggen, kiest meestal voor een geleidelijke, gecontroleerde implementatie. Vrijwel altijd is de eerste stap van een 1:1-avontuur een pilotfase. Een goed opgezette pilot is iets heel anders dan een project. Een pilot vergt ook iets anders van de deelnemers: onvoorwaardelijk succes. Hoe klein ook.

Om dat te kunnen waarborgen heb je een goed pilotontwerp nodig. Een ontwerp dat een duidelijke eerste stap is op weg naar het onderwijs mét technologie dat je voor ogen hebt. En daar kunnen we je bij helpen natuurlijk. Hebben we vaker gedaan.