Leerlingen gaan naar school om zich te ontwikkelen en bepaalde leerdoelen te halen. Een kerntaak van het onderwijs is leerlingen hierbij te helpen. Leerkrachten spelen hierin een belangrijke rol: zij stimuleren, begeleiden en sturen het leerproces waar nodig bij. Het (tussentijds) beoordelen van het leren is hierbij essentieel. Deze cursus gaat ervan uit dat dit niet alleen de taak is van de leraar, maar ook van de leerlingen zelf. Door zelfreflectie, feedback van de leerkracht en evaluatie door medeleerlingen worden zij zich meer bewust van hun eigen leerproces en krijgen zij aanwijzingen voor het zetten van de volgende stap op weg naar het bereiken van hun leerdoel.

Tijdens deze cursus leer je hoe je ICT Tools kan inschakelen in het evaluatieproces.

Doelen:

Evalueren van teksten, foto, audio, afbeeldingen en video’s

Feedback verzamelen

Leerlingen inschakelen in evaluatieprocessen