Flipped Classroom

Flipping the Classroom is een organisatievorm van onderwijs waarbij je klassikale ‘kennisoverdracht’ vervangt door video’s en eventuele andere vormen van online instructie. Leerlingen kunnen kennis hierdoor buiten de schoolmuren en de reguliere lessen tot zich nemen. Er is zo meer klassikale tijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht, verdieping en activerende didactiek. Flipping the Classroom kan bijdragen aan gedifferentieerd onderwijs en maakt het voor leerlingen mogelijk om instructie te krijgen op hun eigen tempo.

Tijdens deze cursus leer je hoe je zelf materialen kan aanmaken om jouw lessen te “flippen”. Om deze daarna te delen met je leerlingen of zelfs met de hele wereld.

Doelen:

Instructievideo’s maken

Flipping the Classroom-model uitleggen

Bestaande presentaties omzetten in instructievideo’s

Een cursus bouwen