Een tijdje geleden kreeg ICT Atelier de vraag om samen met de vakleerkrachten van de Tiense Middenschool een nieuwe module rond het keuzevak ‘Creatief Met ICT” uit te werken. Het nieuwe vak blijkt, na de eerste inschrijvingsmomenten, een schot in de roos. Maar liefst 75% van de nieuwe eerstejaars koos voor “Creatief met ICT” als keuzevak. Vanaf het nieuwe schooljaar zal je ICT Atelier dan ook regelmatig in de Tiense Middenschool terug kunnen vinden. Bekijk zeker regelmatig deze site voor resultaten van dit project!