logo_oog

ICT Atelier vzw

ICT Atelier vzw werd opgericht in 2009 door Kurt Klynen met als doel de passie van het werken met nieuwe media over te brengen op leerkrachten en leerlingen. ICT Atelier wil leerlingen en leerkrachten de kans bieden om, met een zelfgekozen vorm van media, aan de slag te gaan. Zo kunnen ze zich op een digitaal creatieve manier uitdrukken. ICT Atelier heeft dus als doel de creativiteit, innovatie en motivatie in het leren en lesgeven te verhogen.

Wie is ICT Atelier?

ICT Atelier bestaat uit een dynamisch, ervaren team van lesgevers uit alle netten en onderwijsvormen. Deze leerkrachten hebben een ruime ervaring hebben in het lesgeven met de meest moderne media. We zijn dus leerkrachten die dagelijks geconfronteerd worden met de beperkingen en de mogelijkheden binnen de vier muren van een klaslokaal en binnen de school. Daarom weten we hoe we het digitale verhaal het best kunnen integreren binnen de lessen. Zo zorgen we ervoor dat leerkrachten en leerlingen het gebruik van nieuwe media niet als een extra inspanning ervaren, maar als een afwisseling die meer dan welkom is om hun lessen een nieuwe boost te geven.

De meeste van onze lesgevers zijn betrokken in nationale en internationale projecten van het Ministerie van Onderwijs, European Schoolnet en Euroclio  en delen hun ervaringen met leerkrachten over de landsgrenzen heen.

De lesgevers beschikken over de nodige skills om de leerkrachten/leerlingen van uw school of organisatie op te leiden in digitale didactiek producten. Onze lesgevers  staan voor kwaliteit, daarom zijn ze in het bezit van alle Apple Teacher Badges, zijn Apple Distinguished Educators of Apple Professional Learning Specialists of hoger, zijn Google Certified of zijn ambassadeur bij Bookwidgets, Nearpod, Seesaw,….

Wat doen we precies?

We brengen nieuwe media tot in jullie klaslokaal. We beschikken daarvoor over de nodige middelen zoals tablets, laptops,… Verder beschikken we over de nieuwste technologieën om eender welke ruimte om te toveren in een klas van de 21ste eeuw.

Hoe gaan we te werk?

We adviseren scholen en helpen met het ontwerpen en uitvoeren van strategische plannen, vanuit een heldere visie op leren en lesgeven waar technologie een belangrijke rol speelt.

Samen met de leerkracht of school die ons inschakelt, gaan we op zoek naar de noden. Wat willen jullie bereiken? Over welke middelen beschikken jullie reeds? Welke middelen willen jullie misschien aankopen? Een project start steeds met een brainstorm waarbij alle partijen betrokken zijn. Eens het project opgestart is, zal een leerkracht van het ICT Atelier dat project ondersteunen. Zelfs nadat het project afgelopen is blijft de leerkracht evenals het ICT Atelier ter beschikking staan voor jullie. Naast de creatieve ateliers die we tot in je klas brengen, kan je ook terecht op diverse locaties in scholen over heel Vlaanderen. We bieden op alle locaties praktische hands-on opleidingen, klasbezoeken alsook een arsenaal aan innovatieve materialen en een visuele prikkelbron in de vorm van de ICT Atelier website.

Waarom?

Bij ICT Atelier geloven we dat een goed professionaliseringstraject een passende mix is.

Workshops en trainingen over het toepassen van educatieve technologie in de les zijn nuttige manieren om aan professioneel leren te doen. Maar niet altijd is een workshop de béste manier. Daar waar een grotere groep leraren dezelfde soort vaardigheden en kennis moet hebben, is het een prima manier. Ook als je kennis wilt maken met een bepaalde veelgebruikte toepassing, werkt het prima een training of workshop te beleggen.

In de werkwijze die we bij ICT Atelier  hanteren zijn workshops een van de onderdelen van de professionaliseringsmix. Ook professioneel leren hoort namelijk gedifferentieerd en gepersonaliseerd te zijn. En daarom is alles wat we doen maatwerk, vraaggestuurd. Professioneel leren is bij ons á la carte en geen soep uit een pakje. Dat geldt ook voor de trainingen en workshops.